Državljanstvo 2014: Neizpodbiten dokaz o obstoju »de facto« Svobodnega tržaškega ozemlja

2014_CITIZENSHIP-titles-SLO

Dokumenti, predstavljeni v nadaljevanju so bili izdani leta 2014 s strani Republike Slovenije, katera ima v upravi del Svobodnega tržaškega ozemlja. Pomenijo pa velik preobrat pri uveljavljanju  pravic državljanov STO/ TLT / STT.

È vivamente consigliato consultare anche le note a fine pagina.

_

Zakaj je pomemben preobrat:

1.  Ali je bilo kdaj državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja realnost? 
Očitno da.​ Mirovna pogodba z Italijo , ki je zaznamovala današnje stanje geopolitičnega prostora ob koncu druge svetovne vojne na našem ozemlju z prilogami katere zadevajo STO/ TLT/ STT [​nota ​1​]) in zlasti z jasno izgubo italijanske suverenosti na območju našega ozemlja (21. člen točka 2., iste pogodbe [​opomba ​2​]) je jasna.

Iscrizione al registro civile, esempio n.1 – clicca per  visualizzarla

Iscrizione al registro civile, esempio n.1 – clicca per visualizzarla

Iscrizione al registro civile, esempio n.2 – clicca per  visualizzarla

Iscrizione al registro civile, esempio n.2 – clicca per visualizzarla

 

2.  Ali državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja še vedno obstaja? 
Da, državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja je v veljavi še danes.  Ne Londonski memorandum [opomba​ 3] ne dvostranski Osimski sporazum se ne dotikajo državljanstev STO. Od takrat do leta 2014 ne obstaja veljavna  pogodba, ki bi avtomatično ukinila državljanstvo STO – niti ni dokumenta, ki bi nakazoval, da je šlo za demokratično opredelitev državljanov ali posvet z državljani o ukinitvi državljanstva – osnovna pravica o državljanstvu [opomba​ 4] je za prebivalce STO še vedno v veljavi, v skladu z nacionalnim pravnim redom [opomba​ 5].

3.  Toda nihče ni o tem desetletja spregovoril! Kako je to mogoče? 
To lahko izgleda  celo nemogoče , vendar desetletja strogega  nadzora lokalnih in drugih medijev [opomba ​6] ter  pomanjkanje organiziranosti državljanov na tem ozemlju in težave pridobivanja originalnih dokumentov, brez interneta, so pripomogli k »zamrznitvi« položaja. Danes to spreminjamo.

4.  Še vedno ne verjamem. Ali res ne obstaja dokument, ki bi kdaj spremenil državljanstvo STO v italijansko / slovensko / hrvaško državljanstvo? 
Ne obstaja nič podobnega .

5.  Ali obstaja kdo, ki priznava  državljanstvo STO tudi danes? 
Priloženi dokument izdan leta 2014 kot ” zgodovinsko potrdilo o državljanstvu” , potrjuje, da  Republika Slovenija  danes uradno priznava obstoj državljanstva STO.

Documento di matrimonio, esempio n.1 – clicca per visualizzarlo

Documento di matrimonio, esempio n.1 – clicca per visualizzarlo

Documento di matrimonio, esempio n.2 – clicca per visualizzarlo

Documento di matrimonio, esempio n.2 – clicca per visualizzarlo

 

6.  Kaj pomeni »de facto« državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja za posameznika?
Med različnimi ugodnostmi obstajajo tudi:
• popolna oprostitev plačevanja javnega dolga upravljalnih držav (Priloga X, člen 5);
• popolna oprostitev plačevanja davka (DDV);
• pravica prejemati pokojnino plačano s strani države kateri je bil prispevek za pokojnino plačan (Priloga X,člen 8);
• oprostitev služenja vojaškega roka, tudi civilnega (Priloga VI,člen 3);
• popolna jezikovna svoboda verovanja, misli in izobraževanja (Priloga VI,člen 7 in 4);
• sodelovanje v demokratični državi (Priloga VI,člen 10.1 in 12);
• pravica do lastnega državnega monetarnega sistema, železnice, aviacije in ladijskega registra za centralno Evropo (Priloga VI,člen 30-33);
• prednost izbora na razpisih znotraj Proste luke (Priloga VIII, člen 18.3), kjer je možna tudi proizvodnja in industrijska predelava (Priloga VIII, člen 7).

7.  Kaj državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja pomeni za vzpostavitev države?  
V mednarodnem javnem pravu (Public International Law), obstaja osnovni koncept, ki pravi, da državljanstvo pomeni suverenost. “Citizenship implies sovereignty, whereas nationality” [opomba 7].

Državljanstvo = Suverenost

8.  Potrebno je razumeti koncept: Suverenost je za državo najvišja oblast. 
“Suverenost ima  v politični teoriji, največjo moč in odgovornost pri sprejemanju odločitev v državi in pri vzdrževanju reda” [​opomba ​8​​].

Suverenost = Država​

9. Kdo ima torej »najvišjo oblast«? 
To moč imajo v Svobodnem tržaškem ozemlju državljani in ne vlade, katere imajo v upravi Svobodno tržaško ozemlje.

We the people of the Free Territory of Trieste
_
10.  Zaključek 
Če, kot dokazujemo obstaja državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja, potem obstajajo suvereni državljani te države. To pomeni pomanjkanje suverenosti tistih, ki imajo to ozemlje  le v administraciji (upravljanju). Upravljanje se mora izvajati strogo v skladu z zakoni, sporazumi in mednarodnimi pogodbami.

V kolikor suvereni državljani niso zadovljni z trenutno upravo imajo pravico in dolžnost da ukrepajo.

Državljanstvo = Suverenost = Država

Po desetletjih nelegalnega prikrivanja pravic državljanov STO, nam preostane samo še ena pot, da uveljavimo naše suverene pravice.

Prisotnost vsakega posameznika šteje in prisotnost ljudstva ima odločilen pomen tudi v mednarodnem pravu. Se vidimo 14.9.2014 ob 16:00 na Beneškem trgu (piazza Venezia) v Trstu/Trieste/Triest.

​Note:


[1] Il Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è un trattato accordo e non un trattato contratto; Il trattato accordo o trattato normativo, è fonte di diritto oggettivo, differente dal trattato – contratto che è idoneo a creare solo diritti e doveri soggettivi, rapporti fra i contraenti, ma non norme giuridiche.
Infatti il trattato – contratto autorizza l’altra parte a ritenersi sciolta dagli obblighi assunti, mentre la violazione del trattato – accordo non produce tale conseguenza e tutti i contraenti rimangono legati alla convenzione.
A corroborare la tesi, della quale affermiamo l’esistenza della cittadinanza e conseguentemente del Territorio stesso, ci viene in aiuto la letteratura forense italiana, nella quale il c.d. Trattato di Pace 10 febbraio 1947 di Parigi, è stato reso esecutivo con legge dello Stato Italiano in data 25 novembre 1952 n.3054 articolo unico, inserito nella G.U. n.10 il 14 gennaio 1953, in vigore dal 29 gennaio 1953, ad oggi vigente nell’Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana, ed “[…] E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.[…]”
​v. Santi Romano, Corso di Diritto internazionale, Padova.​
Decreto 1430/1947, Ratifica 3054/1952

[2​]​ Articolo 21.2 al Trattato di Pace con l’Italia di Parigi del 1947, in vigore dal 15 settembre 1947 e mai sovrascritto: “La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato.”
Il Trattato a cui si fa riferimento è entrato in vigore il 15 settembre 1947.
Testo della parte principale del Trattato di Pace

[3] Sul Memorandum di Londra del 1954, che ha trasferito ad Italia e Jugoslavia la sola amministrazione del Territorio Libero, senza alcun cambio di sovranità, consultare: The American Journal of International Law (Vol. 49, No. 2 April 1955, p. 240) – L’accordo di Trieste ed i diritti umani, di Egon Schwelb: “L’accordo non fornisce espressamente l’acquisizione di sovranità da parte di Italia e Jugoslavia sulle due zone né contiene disposizioni che causerebbero un cambio nello status di cittadinanza della popolazione” Fonte diretta

[4] Allegato VI al Trattato di Pace, Art. 5: “Diritti Civili e Politici – Nessuna delle persone che abbiano acquistato la cittadinanza del Territorio Libero sarà privata dei suoi diritti civili e politici se non in base ad una decisione giudiziaria o per infrazione alle leggi penali del Territorio Libero.”
Testo completo con tutti gli allegati
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (Genéve, 1948), Articolo 15.2: “Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.” Testo completo della Dichiarazione

[5] La Inoltre a corroborare la non validità del c.d. Memorandum di Londra, è nuovamente utile consultare​ la letteratura legislativa dei singoli stati, nella quale troviamo scritto all’art.80 della Costituzione Italiana: “[…] Le camere autorizzano con legge di ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge. […]”

[6] Sul clima presente a Trieste fino a poco fa, vedesi: a) http://www.strano.net/stragi/tstragi/salvini/salvin17.htm – b) “Noi gladiatori con i commando stranieri” – c) http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2010/01/14/NZ_20_CENT.html – d) http://www.stay-behind.it/New/Segnal_ZENO%2026%20nov%202005.htm

[7] “Citizenship implies sovereignty, whereas nationality does not.” Olivier Danjoux, L’etat c’est pas moi – Refraiming Citizenship(s) in the Baltic Republics, p.23.

[8] “sovereignty, in political theory, the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order”. Encyclopædia Britannica, Fonte diretta

This page is also available in: English Italian